آموزش رایگان ویولن جلسه اول /کتاب Le violon

خانه / آموزش کتاب ل ویولن / آموزش رایگان ویولن جلسه اول /کتاب Le violon

در این سری آموزش ها سعی شده از ابتدای آموزش ویولن بر اساس کتاب le violon آموزش ها شروع و قدم قدم پیش برویم.

آموزش ها در بستر یوتیوب آپلود شده است.

 

 

+1