آموزش ویولن ، ویلن

خانه / آموزش رایگان / آموزش ویولن ، ویلن

 

 

آموزش بسیار عالی و کاربردی برای تکمیل نوازندگی ویولن

این آموزش به صورت مکمل برای روند نوازندگی هنرجو در ابتدای راه می باشد.

 

+1