کی میتونم با ویولن آهنگ بزنم؟

خانه / آموزش رایگان / کی میتونم با ویولن آهنگ بزنم؟

موضوعی که گاها جزو سوالات هست.

اینکه در روند کار باید چه کارهایی انجام داده شود تا ، بتوانیم اجرای زیبایی با ویولن داشته باشیم.

+4