برای هماهنگی آرشه کشی و ضرب پا چه کنیم؟

خانه / گشتم بود ، بگرد هست / برای هماهنگی آرشه کشی و ضرب پا چه کنیم؟

برای هماهنگی آرشه کشی و ضرب پا چه کنیم؟

 

اول با تمرینات ساده، همانند تمریناتی که فقط نت سیاه داشته باشند، اجرا می کنیم. به عنوان مثال؛ تمرین 30 تا 32 کتاب لو ویولن و برای هر نت سیاه هرآرشه یک ضرب پا اجرا می کنیم. بهتره که این تمرین را با حالت آرشه کشی دتاشه انجام بدیم که هماهنگی بهتری بین انگشتان دست،آرشه و ضرب پا داشته باشه.

 

0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.