توضیحات مقدماتی برای دوستانی که تازه این ساز رو تهیه کردند .نحوه کار با ویولن

موضوعی که گاها از بررسی آن چشم پوشی می شود نحوه صحیح گرفتن آرشه 

نحوه قرارگیری ۴ قسمت اصلی بر روی دسته ویولن، کاربردی 

در اینجا به مواردی که به تجربه خودم سازهایی به نسبت سطح مفید هست رو خدمتتون معرفی میکنم . 

نت های مربوط به هر سیم ویولن همراه با صدای آنها و توضیحات تکمیلی     برای راهنمایی بهتر

چطور سازمو کوک کنم؟موضوعی که معمولا هنرجویان و فراگیران ویولن در ابتدای راه به آن برمیخورند.به طوری که هنرجویان را کلافه میکند

 آموزش نکات عملی درمورد نحوه یادگیری ویولن و موضوع آموزشی

آموزش نکات ویولن

در اینجا توضیحی در خصوص نحوه کار دردسترس ترین مترونم ممکن رو خدمتتون دادم

توضیحات درخصوص انگشت گذاری و آموزش ویولن

نحوه آموزش، روند کار و سبک آموزشی به روش موسیقی جهانی

  تعویض سیم ویولن هنگامی که سیم پاره یا فرسوده باشد